BI aanpak

Collect

Tijdens de verzamelfase verzamelen wij alle data om zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie uit verschillende bronnen samen te voegen. Deze bronnen kunnen onder meer sociale mediaplatforms, interne systemen, externe systemen, voertuigtrackers, API's en diverse andere IoT-apparaten. Alle data is gecodeerd en opgeslagen in een veilig datawarehouse.

Prepare

Data zonder interpretatie heeft geen waarde. In het verleden was veel van de verzamelde data te uitgebreid, slordig of inconsistent om enige waarde te hebben. Tijdens de voorbereidingsstap gebruiken onze data-engineers algoritmen die controleren op fouten, null-waarden, duplicaten in de verzamelde gegevens om ervoor te zorgen dat deze data schoon, nauwkeurig en relevant is om bij te dragen aan organisatiedoelstellingen.

Present

Nadat de data op de juiste manier is opgeschoond en geïndexeerd, kan deze worden verkend en gepresenteerd met een interactief dashboard of zoekfunctie. Afhankelijk van de wensen, gebruiken wij o.a. Data Studio van Google of Power BI van Microsoft.

Automate

Werk slimmer, niet harder! Onze developers en data-engineers gebruiken scripts die alle geprepareerde data verzamelen, compileren en opschonen. Onze oplossingen hebben gedetailleerde logging- en monitoring ingebouwd, zodat gebruikers worden gewaarschuwd voor eventuele afwijkingen of hiaten, zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden.

Terug

Maak jouw bedrijf intelligent door

01
Datawarehouse en connectoren

Configureer een datapijplijn die automatisch gegevens van verouderde systemen, socialemediaplatforms, IoT-apparaten, voertuigtrackers en andere klantspecifieke gegevensbronnen organiseert.

02
Opschonen en transformeren van datasets

Bestuur beslissingen niet met verouderde, irrelevante of onnauwkeurige gegevens. Verplaats gegevens naar een omgeving die betrouwbaar, veilig en kosteneffectief is.

03
Real-time gegevens visualiseren

Versterk zakelijke beslissingen met een moderne rapportagetool. Verken gegevens met geaggregeerde statistieken, real-time filtering en direct zoeken.

04
Beslissingen voorspellen

Combineer BI met AI. Stuur op de toekomst in plaats van het verleden. Breng trends in gegevens naar boven om risico's te beperken en activiteiten, klanttevredenheid en productverbetering te voorspellen.