Your privacy matters to us. Privacy policy.

Je privacy is voor DataVisual B.V. van groot belang. Wij vinden het dan ook erg belangrijk om ons aan de Privacy wet- en regelgeving te houden, zodat jij ook daadwerkelijk je privacy behoud. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. In deze privacy verklaring leggen we graag uit hoe wij hier op een goede manier mee omgaan.

Contactgegevens

Websites: www.datavisual.nl / support.datavisual.nl
Adres: Rijssenseweg 51 a/b, 7468 AB Enter
Telefoonnummer: 0547 – 380 777

Iedereen binnen DataVisual B.V. die (uit aard van de functie) persoonsgegevens verwerken dragen zorg voor een goed beleid van onze privacyverklaring. Omdat wij handhaving van de privacyverklaring zo belangrijk vinden hebben wij een ‘EU Information Security Officer’ binnen DataVisual die eindverantwoordelijk is voor Gegevens Bescherming Privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij bewaren en verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij verwerken alleen gegevens doordat jij gebruik hebt gemaakt van onze diensten of dat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming op persoonsgegevens en deze gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als we in de uitvoering van een gesloten overeenkomst zitten of dat wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of het belang van een derde of dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen we een beroep doen op de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

DataVisual B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden op de gegevens die jij invoert op onze website. Tracking gegevens vanuit Google Analytics worden niet verwijderd.

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derde partijen die diensten voor ons verrichten, zoals het optimaliseren van onze website, klantrelatiesystemen om communicatie te registreren, boekhouding, email verkeer en we hebben strikte afspraken over welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Volgens de wet- en regelgeving heb je het recht om ons te verzoeken om inzage van, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DataVisual en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens aanvraagt, vragen wij jou om een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Dit om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (strook onderaan met nummers op paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We zullen binnen een maand inhoudelijk op jouw verzoek reageren, tenzij jouw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan onze website vragen wij toestemming tot ons cookiebeleid. Indien jij onze cookieverklaring accepteert, worden cookies van Google Analytics om je gebruiksactiviteit en functionele data om je apparaat en gedrag te bepalen. De functionele data omtrent gebruikersactiviteit bewaren wij maximaal 2 jaar en de overige data maximaal 1 dag / per sessie.

Meer informatie over het cookiebeleid kan je opvragen bij marketing@datavisual.nl.

Let op dat de privacyverklaring ten alle tijden gewijzigd kan worden. Deze wijzigingen zullen wij uiteraard hier publiceren.

Laatst gewijzigd: 21 juli 2020.