Blogs

Toekomstgerichte arbodienstverlening met de kracht van data

Group of businessman working and using laptop for 2022 01 28 03 52 52 utc

De moderne datagedreven arbodienst gedraagt zich wezenlijk anders dan de traditionele arbodienst. Bij laatstgenoemde is vooral het subjectieve idee, het humeur of de intuïtie van de medewerker leidend. De moderne datagedreven arbodienst gebruikt data en patronen als leidraad voor verbetering en interventies. Maar welke concrete voordelen ervaart de klant hiervan?

Data is het verborgen goud van elke organisatie. Wij helpen u inzichten uit uw data te halen en daarmee de performance van uw organisatie te verbeteren. Door intelligente analytics in te zetten kunt u het verzuim van uw klanten volgen en analyseren. Met de opgedane kennis kunt u vervolgens het advies, op basis van evidence based inzichten, verbeteren.

De verzuim discovery: een reis door uw verzuimcijfers

De verzuimdiscovery van MySigns neemt u stap voor stap mee door alle relevante verzuimcijfers. De perfecte ondersteuning bij gesprekken met uw klanten.

De verzuimdiscovery is een set van onderstaande dashboards:

 • Algemeen
  Met het algemene dashboard wordt het voor de klant transparant gemaakt waar de problemen van het verzuim zitten binnen de organisatie. Door het inzicht dat verkregen wordt uit het dashboard, bijvoorbeeld door filtering op afdelingsniveau of leeftijdsniveau, kan er een specifieke oplossing komen voor het ziekteverzuim binnen de organisatie.

 • Heatmap
  Met de heatmap is het eenvoudig om te zien waar het zwaartepunt ligt binnen een jaar, waar veel ziekmeldingen zijn of een hoog verzuimpercentage zit. Binnen de heatmap kunnen er tevens verschillende KPI’s transparant gemaakt worden. Zo kunnen herstelmeldingen, ziekteverzuimpercentage en ziektemeldingen overzichtelijk gemaakt worden binnen een bepaalde periode.

 • Trends
  Bekijk de ontwikkeling van uw verzuim door de jaren heen. Inzicht in waar pieken plaatsvinden, waar het verzuim frequent terugkeert of dat verzuimcijfers continu hoger oplopen. Zo kan de ontwikkeling van het verzuim goed in kaart worden gebracht binnen het Trends dashboard en krijgt de klant een goed beeld voor de lange termijn. De trends kunnen ook weer worden toegespitst op diverse KPI’s.

 • Benchmark
  Interpreteer de verzuimcijfers door deze te vergelijken met landelijke, regionale of branche gerelateerde cijfers van het CBS. Zo kan het gemiddelde verzuimpercentage van de klant goed vergeleken worden en is het helder of de organisatie er goed of slecht voorstaat met het verzuim.

 • Kosten
  Met het kostenoverzicht kan de klant duidelijk in kaart krijgen wat het verzuim hen kost en wat welke financiële impact dit heeft op het bedrijf. Op basis hiervan kan er een plan worden gemaakt hoe dit veranderd kan worden om bijvoorbeeld het verzuimpercentage naar beneden te brengen. Op deze manier komt er bewustwording bij de klant over het verzuim binnen de organisatie en welke financiële impact dit tot gevolg heeft.

Door inzicht het verzuim omlaag brengen

Door de evidence based inzichten kan u als arbodiensten realtime inzicht geven aan uw klanten. Door het verzuimpercentage te koppelen aan kosten en landelijk of branche gemiddelden wordt het belang van regie op verzuim essentieel. Hierdoor kunt u als Arbo-organisatie het juiste advies afgeven en kunnen uw klanten handelen op basis van feiten.

Door deze aanpak veranderen uw gesprekken met bestaande en nieuwe klanten. Voor de klant stuurt u niet meer op intuïtie, maar op data waardoor u het verzuim feitelijk kan bespreken. Hierdoor kunnen vitaliteit, preventie en duurzame inzetbaarheid logische vervolgstappen zijn vanuit het klantperspectief.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van MySigns en hoe u uw klanten op basis van feiten kunt helpen met het omlaag brengen van de verzuimcijfers? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Oplossingen Business Intelligence
Beter presteren door Business Intelligence
LOWRES 1920px Data Visual okt2022 9625
Insights Blogs
Business Intelligence en Data Science; Samen sterker
Insights Blogs
5 tips voor een optimaal BI dashboard
5 tips BI platform blog WEB
Insights Nieuws
DataVisual en Visma Verzuim gaan partnership aan
Insights Nieuws
Succesvolle implementatie van MySigns bij @Arbo