Blogs

Waarom je dynamische data nodig hebt (en waarom statische reporting niet genoeg is)

LOWRES 1920px Data Visual nov2022 3405 ARW Dx O Deep PRIME Edit
Inhoudsopgave
  • Dynamische data versus statische data
  • Data verkennen: onmisbare dynamische datafuncties
  • Nieuwsgierig naar data leren kijken
MySigns
3 minuten
24-03-23

Als verzuimexpert wil je goed adviseren en de processen van je klanten duurzaam verbeteren. Maar het is niet altijd makkelijk om je klanten uit te leggen welke probleemgebieden je ziet in hun organisatie. Vooral niet als je vastzit aan statische standaardrapporten die je geen inzicht geven in de samenhang en het ‘waarom’ van de verzuimdata. Je hebt dus een andere manier nodig om met data te werken. Wij noemen dat: dynamische data.

Om klanten helder, actiegericht en effectief te adviseren moet je ten eerste voor je zelf heel helder hebt waar de uitdagingen zitten. Ten tweede heb je specifieke en objectieve onderbouwing nodig voor je beweringen, zodat klanten ze van je aannemen en zodat je achteraf ook kunt laten zien dat je adviezen gewerkt hebben.

Dynamische data versus statische data

Daarvoor heb je nieuwe manieren nodig om de verzuimdata van een klant te verkennen. Manieren die verder gaan dan standaardrapporten, want die geven je nooit antwoord op al je vragen. Op zoek naar oorzaken van verzuim en effectieve maatregelen om het terug te dringen, wil je vrijwel altijd weten hoe leeftijdscategorieën zich tot elkaar verhouden. Dat kun je in de meeste standaardrapportages dus wel vinden. Maar als je nou wilt weten hoe die verhoudingen per afdeling verschillen? Of per seizoen? Of je wilt het verzuim onder vrouwen afgelopen herfst op deze afdeling vergelijken met de herfst daarvoor?

Je wilt diep de data in, om tot de kern van de problematiek te komen en een advies te formuleren dat werkt. Daar kunnen de meeste verzuimsystemen je niet mee helpen, omdat hun rapportages en dashboards uit statische data bestaan. Data die verzameld zijn en in een bepaald kader gezet en vervolgens nog maar op één manier bekeken kunnen worden. Dynamische data is, in onze definitie, precies het omgekeerde: het dashboard bevat altijd alle data, zodat jij het kader kunt bepalen aan de hand van wat je op dat moment nodig hebt.

Data verkennen: onmisbare dynamische datafuncties

Dat is dus hoe we MySigns gebouwd hebben. Want we willen dat jij, met hulp van de verzuimdata van je klanten, verandering en verbetering in gang kunt zetten. In MySigns werk je daarom met dynamische data en krachtige dynamische datafuncties. Je kunt ‘filteren’, ‘crossfilteren’ en ‘downdrillen’:

  • Filteren wil zeggen dat je de informatie op een dashboard naar wens kunt beperken tot een bepaalde groep klanten, een specifieke tijdsperiode, en zo voort.
  • Crossfilteren betekent dat je op iedere ‘tegel’ in MySigns kunt klikken om het hele dashboard te filteren. Stel, een tegel toont data van mannen en vrouwen. Klik op ‘vrouwen’ en je hele dashboard laat je de data van vrouwelijke medewerkers zien.
  • Downdrillen betekent dat je op alle data in je dashboard kunt doorklikken om te zien wat de onderliggende data zijn. Door ‘rechts te klikken’ op een waarde. Vervolgens zie je welke downdrills, dus eigenlijk verdiepingen op de getoonde data, beschikbaar zijn. Zie je bijvoorbeeld 200 meldingen in je dashboard, dan toont een downdrill je om welke dossiers het gaat, met daarbij de belangrijkste gegevens van elk dossier. In tegenstelling tot statische rapportages, die alleen geaggregeerde data tonen, kun je dus altijd het waarom vinden achter de rapportage.

Het dashboard past zich door deze functies aan aan jou en de vragen waar jij op dat moment een antwoord voor zoekt. Heb je je antwoord gevonden, dan kun je de relevante data makkelijk samenvoegen tot een rapport dat jouw klant laat zien waar het probleem zit en overtuigt van jouw oplossing.

Zodra je leert om data dynamisch te verkennen, zie je meteen de waarde. Want als ervaren verzuimprofessional weet je welke vragen je moet stellen om tot een goed advies te komen. Maar je had niet altijd een manier om ook de antwoorden te vinden. Door dynamische data kun je de conclusies die je op basis van je ervaring trekt onderbouwen met precies de data die je nodig hebt. Zo kom je tot concrete, bruikbare en effectieve adviezen voor je klanten.

Nieuwsgierig naar data leren kijken

Kijk je naar standaardrapportages, dan kun je vaak niet anders dan standaardkeuzes maken. Doe je dat, omdat dat nou eenmaal is wat jij en je klanten gewend zijn, dan blijf je vastzitten in deze ‘platte’ manier van naar data kijken. Je trekt de voor de hand liggende conclusies, neemt voor de hand liggende maatregelen en krijgt de resultaten die je altijd al kreeg. De bestaande blik op data is gevormd door de bestaande processen en geeft je dus niet de informatie die je nodig hebt om het iedere keer een beetje beter te doen.

De dynamische datafuncties van MySigns moedigen jou als gebruiker aan om met je data te ‘spelen’. Je hebt de mogelijkheid om óf je hele dashboard te zien voor één afdeling of periode, óf om dieper de onderliggende data in te duiken. Dat leert je op een andere manier naar data kijken: dynamisch en nieuwsgierig. Zo vind je nieuwe mogelijkheden, zie je verbanden die je eerder niet zag en kun je je klanten gerichte acties adviseren.

Zie dynamische data in actie

Je ervaart de kracht van dynamische data en filters pas echt als je ze in actie ziet. We geven je dus graag een demo. Dan zie je in 10 minuten wat je al die jaren hebt gemist.

Ja, laat me dynamische verzuimdata zien