Succesverhaal | Active Health | Headerafbeelding | DataVisual
Succesverhalen

Active IT Lab vergroot regie op inzetbaarheid met innovatieve software

Klant Active Health Group
Sectoren
Oplossingen
Organisatiegrootte 200+

Meer zelfregie, meer duurzame inzetbaarheid

Met ICT innovaties mensen helpen bij het regie voeren over hun gezondheid en inzetbaarheid binnen organisaties (duurzame inzetbaarheid), samenleving (participatie) en/of de persoonlijke levenssfeer (geluk en welzijn). Dat is waar Active IT Lab zich hard voor maakt door innovatieve technologieën.

Vanuit de gedachte dat ieder mens recht heeft op gezondheid en mee kan doen in de samenleving heeft Active Health Group, adviesorganisatie in gezondheid en tevens arbodienst, Active IT Lab en DataVisual gevraagd een Healthconnector te ontwikkelen. Een platform met app die medewerkers helpt bij ontwikkeling van zelfregie op gezondheid en inzetbaarheid.

Succesverhaal | Active Health | Applicatie afbeelding | DataVisual
Inzicht is alles Gezonde mensen in gezonde organisaties

Organisaties beseffen dat zij dankzij gezonde medewerkers doelstellingen kunnen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties en medewerkers zich bewust zijn van de oorzaken van gezondheid, zoals leefstijl, werktevredenheid, sociale relaties, stress en omgevingsfactoren. Een verstoorde balans verhoogt het risico op gezondheidsklachten en verzuim.

Organisaties willen medewerkers graag op maat inzicht geven in hoe zij zelf (de oorzaken van) gezondheid en inzetbaarheid positief kunnen beïnvloeden en wie daarbij kan ondersteunen. Daarbij is het faciliteren van eigen regie op gezondheid essentieel.

Active Health Group

De klant aan het woord

DataVisual is jaren actief binnen de arbodienstverlening. Dit is voor ons erg belangrijk, omdat wij een proactieve IT-partner nodig hebben voor onze vraagstukken. Dus niet ‘u vraagt en wij draaien’, maar meedenken naar de beste oplossing.

Referentie | Ceryl Eurelings | Active health | Arbodienst
Ceryl Eurelings Manager Active IT Lab
Flexibel, intelligent en innovatief Healthconnector en My Active Health app

Active IT Lab en DataVisual ontwikkelden voor organisaties een flexibel en intelligent Healthconnector platform waarin de medewerker afhankelijk van zijn autonomie en gezondheidsvaardigheid in directe verbinding staat met de professionals. Naast preventieve functionaliteiten biedt het platform veel mogelijkheden om zorgtrajecten te optimaliseren, waaronder verzuim.

Om de medewerker regie te geven over zijn gezondheid, is de My Active Health App beschikbaar gesteld. Dit is een veilige, persoonlijke omgeving waarmee de medewerker in verbinding staat met professionals om eenvoudig gezondheidsklachten kenbaar te kunnen maken.

Benieuwd hoe jouw organisatie met onze software grote successen kan behalen?